دستگاه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

دستگاه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجلس توجه داشته باشد که وزیران باید با مدیر جمهور هماهنگ باشند

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت: عموما روسای جمهور، پیش از گزینش وزرا با کمیسون های مربوطه، فراکسیون ها و گروه های مرجع مجلس مشورت های انجام می دادند. علت این مشورت ها

مجلس توجه داشته باشد که وزیران باید با مدیر جمهور هماهنگ باشند

مجلس توجه داشته باشد که وزیران باید با مدیر جمهور هماهنگ باشند

عبارات مهم : اعتماد

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت: عموما روسای جمهور، پیش از گزینش وزرا با کمیسون های مربوطه، فراکسیون ها و گروه های مرجع مجلس مشورت های انجام می دادند. علت این مشورت ها این است که گزینه های مد نظر مدیر جمهور با عدم رأی اعتماد مواجه نشوند و یاحتی در صورت رأی اعتماد، با مجلس به مسئله نخورند.

مجلس توجه داشته باشد که وزیران باید با مدیر جمهور هماهنگ باشند

این مشورت های پیش از گزینش کابینه، به صورت عرفی مطرح است که در همه دنیا انجام می شود و در کشور عزیزمان ایران هم سابقه دارد. توصیه مهم این است که این عنوان بدان معنا نیست که مدیر جمهور افراد مد نظر مجلس را گزینش کند چراکه مدیر قوه مجریه مدیر جمهور است و وزرا باید مد نظر او باشند. درصورتی که وزرا به مدیر جمهور تحمیل شوند، گونه ای سلب مسئولیت از مدیر جمهور رخ داده و این عنوان خلاف مصلحت عمومی کشور و قانون اساسی هست. اگر از سوی مدیر مجلس یا هریک از فراکسیون ها وکمیسیون ها فردی به مدیر جمهور تحمیل شود، بعد از مدتی عملکرد وزیر هر چه که باشد مدیر جمهور نمی تواند در برابر عملکرد وزیر پاسخگو باشد.

نمایندگان محترم مجلس در هر صورت نباید فراموش کنند عملکرد وزرا هر چه باشد، مدیر جمهور مسئول است و در صورتی که وزرا با مدیر جمهور هماهنگ نباشند، انرژی دولت به جای اینکه صرف پرسشها مردم شود، صرف برطرف کردن تعارض میان اعضای کابینه می شود، در چنین شرایطی دولت نمی تواند موفق باشد و در نهایت کشور و مردم مجبور زیان های گسترده ای خواهند شد. مدیر جمهور، باید هرکس را که شایسته وزارتخانه ای می داند به مجلس معرفی کند. بهتر است مجلس با نهایت تعامل وارد این عرصه شود تا همه افراد مد نظر مدیر جمهور در کابینه حضور داشته باشند.

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت: عموما روسای جمهور، پیش از گزینش وزرا با کمیسون های مربوطه، فراکسیون ها و گروه های مرجع مجلس مشورت های انجام می دادند. علت این مشورت ها

واژه های کلیدی: اعتماد | اعضای کابینه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz