دستگاه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

دستگاه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پاسخ به توهم قیمتی در بازار اجاره مسکن

فایل‌های عرضه شده است به بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در انواع متراژ‌ها و مشخصات مختلف،گویای پاسخی براق درخصوص بعضی توهمات مطرح شده است راجع به قیمت اجاره‌ب

پاسخ به توهم قیمتی در بازار اجاره مسکن

پاسخ به توهم قیمتی در بازار اجاره مسکن

عبارات مهم : اجاره

فایل های عرضه شده است به بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در انواع متراژ ها و مشخصات مختلف،گویای پاسخی براق درخصوص بعضی توهمات مطرح شده است راجع به قیمت اجاره بهای مسکن در سال ۹۷ هست.

تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از اوضاع بازار اجاره مسکن مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد هم اکنون چه در مناطق مصرفی و چه در مناطق لوکس نشانه فاحشی از جهش قیمت اجاره بها مشاهده نمی شود و علی رغم آنچه این روزها از سوی بعضی به عنوان جهش اجاره بها در بازار مسکن ترویج می شود نشانه ای از زیاد کردن نامعقول قیمت در بازار اجاره واحدهای مسکونی به چشم نمی خورد. هم اکنون عمده فایل های معرفی شده است به بازار اجاره مسکن با سطح اجاره بهای واحدهای مشابه در آخر سال گذشته و حتی تابستان سال ۹۶ به مستاجران معرفی و در بنگاه ها فایل شده است هست؛ بنابراین بعضی بیانات مبنی بر جهش اجاره بهای مسکن در سال ۹۷، با توجه به شواهد موجود و قابل رصد در بازار مسکن مورد تائید نیست.

واسطه های بازار اجاره مسکن معتقدند هم اکنون بعضی قصد دارند با شایعه پراکنی درخصوص جهش اجاره بها در بازار مسکن به خاص مناطق مصرفی، سطح اجاره بها در بازار را زیاد کردن دهند؛ این در حالی است که هم اکنون نه تنها علائمی از جهش اجاره بها در بازار به چشم نمی خورد بلکه از جانب سمت تقاضا و مستاجران نیز کششی جهت پرداخت اجاره بهای فضایی و غیر معقول– با قیمت رشد بیش از حد تورم عمومی- مشاهده نمی شود؛در واقع هم اکنون سمت تقاضا در بازار اجاره بها که همان مستاجران هستند قادر به پرداخت قیمت های بالای اجاره بها نسبت به سال گذشته نیستند و در صورتی که موجران میل به به زیاد کردن نامعقول و فراتر از حد تورم اجاره مسکن داشته باشند احتمال اجاره نرفتن واحدهای آنها یا تاخیر در اجاره این واحدها بسیار زیاد است.

پاسخ به توهم قیمتی در بازار اجاره مسکن

کارشناسان ملکی همچنین به مستاجران توصیه می کنند با توجه به اینکه بازار فاقد کشش مورد نیاز جهت زیاد کردن نامعقول قیمت اجاره بهاست از اجاره واحدهایی که با اجاره بهای نجومی در بنگاه ها فایل شده است اند خودداری کنند و تا وقت یافتن ملک مناسب به جست وجوهای خود ادامه دهند.

فایل‌های عرضه شده است به بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در انواع متراژ‌ها و مشخصات مختلف،گویای پاسخی براق درخصوص بعضی توهمات مطرح شده است راجع به قیمت اجاره‌ب

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | مشاهده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz