دستگاه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

دستگاه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار اجتماعی سایه خاموشی از سر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با کارها صورت گرفته و همکاری مشترکان، ترساندن خاموشی از سر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

سایه خاموشی از سر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

سایه خاموشی از سر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

عبارات مهم : ایران

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با کارها صورت گرفته و همکاری مشترکان، ترساندن خاموشی از سر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد و آینده نگری می شود که تا آخر هفته هیچ گونه خاموشی در پیش نداشته باشیم.

غلامرضا خوش خلق با اشاره به ورود موج گرما به ایسنا گفت: این مسئله موجب شد تا ترساندن خاموشی در سراسر کشور فراگیر شود که با کارها انجام شده است هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید وجود نداشت و به زبان بهتر می توان گفت که شرایط شبکه برق پایتخت کشور عزیزمان ایران در اوضاع مطلوبی سپری شد.

سایه خاموشی از سر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

به گفته وی هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده است ای تاکنون در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود نداشته و آینده نگری می شود که تا آخر تابستان نیز هیچ گونه خاموشی را شاهد نباشیم مگر اینکه اتفاق ای در شبکه اتفاق افتد که این مسئله هم اکنون قابل آینده نگری نیست.

وی ضمن تقدیر از مردم بابت همکاری در مدیریت مصرف عنوان کرد: با توجه به اینکه شبکه برق پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از قدیمی ترین شبکه های کشور هست، بی شک به مواظبت بیشتری نیاز دارد که همین مسئله نیز باعث شده است بود احتمال خطر به خاموشی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد باشد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با کارها صورت گرفته و همکاری مشترکان، ترساندن خاموشی از سر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه تعمیرات مورد نیاز طی این مدت انجام و با همکاری مردم از هر گونه خاموشی جلوگیری شد، گفت: اگر مشترکان در وقت باقی تا آخر تابستان به مدیریت مصرف توجه کنند، هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین برق به وجود نخواهد آمد. لذا خواهش ما از مردم این است که همچنان به مدیریت مصرف توجه داشته باشند.

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz